Skip to main content

DROONIRATKAISUT (UAV)

Suunnittele ja arvioi työmaa luotettavasti dronella

Trimble Stratus -ohjelmiston avulla voit tehdä nopeampia päätöksiä, välttää virheitä ja kasvattaa voittoja, kun sinulla on aina oikeat tiedot työmaan edistymisestä.

 

Esite

Miten se toimii?

Ominaisuudet ja edut

Suunnittelu ja arviointi

 • Tiedosta, mitä tarjoat: Tee työmaalla omia tutkimuksia ennen työn aloitusta ja aina muutosten yhteydessä

Tiheämmät ja nopeammat tutkimukset

 • Laadi tarkkoja ja ajantasaisia topografisia tutkimuksia aina tarvittaessa joutumatta tuomaan tutkimushenkilöstöä paikalle

Viesti tehokkaasti

 • Visuaalinen aikajana pitää kaikki ajan tasalla
 • Seuraa työmaan muutoksia, vältä johtojen sotkeutuminen ja ratkaise ristiriidat nopeasti

Ota tilanne haltuun

 • Säästä rahaa konsultoinnissa ja vältä tiedonsiirron pullonkaulat. Saat vastaukset kysymyksiin intuitiivisen, verkkopohjaisen työkalun kautta

Työmaavolyymit

 • Laske materiaalin kokonaistilavuudet, kun niitä lisätään tai poistetaan kuopista, varastokasoista, soluista, tyhjennyskanavista jne.

Suunnittelutarkastukset

 • Lataa suunnittelutiedosto, vertaa todellista pintaa suunniteltuun pintaan ja seuraa edistymistä
 • Mittaa etäisyyksiä, rinteitä ja korkeuksia helposti sekä vertaa niitä työmaalla tehtyihin mittauksiin

Työmaan hallinta

Alihankkijoiden hallinta

 • Trimble Stratus Tee nopeita tilavuuslaskelmia kuljetettavasta materiaalista maksujen käsittelyä varten
 • Tarkastele työmaan muutoksia visuaalisella aikajanalla
 • Vähemmän ristiriitoja, kun portaali voidaan jakaa alihankkijoiden kanssa, jolloin kaikki pysyvät ajan tasalla

Teiden ja liikenteen hallinta

 • Mittaa teiden pysty- ja sivukaltevuutta, teiden leveyksiä ja vallien korkeuksia yhdellä napsautuksella
 • Optimoi liikennesuunnitelmat täydellisellä ja ajantasaisella työmaakartalla sekä ohjaa henkilöstö helposti oikeaan paikkaan
 • Lyhennä kiertoaikoja ja optimoi liikkuvan laitoksen suorituskyky seuraamalla maansiirtoteiden rakenteen vaatimustenmukaisuutta

Ympäristöön liittyvät vastuualueet ja turvallisuus

 • Tuota yksityiskohtaisia kuvia työmaan rajoista ja suojatuista alueista niin usein kuin haluat. Näin pystyt osoittamaan helposti, että toiminta vastaa määräyksiä
 • Vähennä ihmisten ja koneiden vuorovaikutusta tutkimalla vaikeapääsyiset tai vaaralliset alueet turvallisesti droonin avulla
 • Luo yleiskuvia työmaasta tarkastuksia varten joutumatta lähettämään henkilöstöä paikan päälle
 • Seuraa kallistuskulmien muutoksia liukumisen tehokkaampaa hallintaa varten

Projektien tehokkuus

 • Ohjelmisto yhdenmukaiseen paikalliseen koordinaattien määritykseen
 • Tee omia työmaatutkimuksia entistä tarkempia arvioita varten
 • Tiukemmat aikataulut ja budjetit aiempaa tiheämmin ja tarkemmin saatavien määrätietojen ansiosta
 • Työmaavierailuja tarvitaan vähemmän, kun työntekijät pystyvät seuraamaan edistymistä ja tarkastamaan työn etätoimintona
 • Ei enää tietosäilöjä tai tarpeettomia viivästyksiä, kun kaikki pystyvät työskentelemään samojen ajantasaisten tutkimustietojen parissa