Skip to main content

DROONIRATKAISUT (UAV)

Confidently Plan and Estimate Works Site With Drone

Trimble Stratus software helps civil contractors use drones to map, measure and share accurate information about their worksites and assets. With Stratus, you can make quicker decisions, avoid mistakes, and grow profits by always having the right information on hand.

 

Brochure

Miten se toimii?

Ominaisuudet ja edut

Suunnittelu ja arviointi

 • Tiedosta, mitä tarjoat: Tee työmaalla omia tutkimuksia ennen työn aloitusta ja aina muutosten yhteydessä

Tiheämmät ja nopeammat tutkimukset

 • Laadi tarkkoja ja ajantasaisia topografisia tutkimuksia aina tarvittaessa joutumatta tuomaan tutkimushenkilöstöä paikalle

Viesti tehokkaasti

 • Visuaalinen aikajana pitää kaikki ajan tasalla
 • Seuraa työmaan muutoksia, vältä johtojen sotkeutuminen ja ratkaise ristiriidat nopeasti

Ota tilanne haltuun

 • Säästä rahaa konsultoinnissa ja vältä tiedonsiirron pullonkaulat. Saat vastaukset kysymyksiin intuitiivisen, verkkopohjaisen työkalun kautta

Työmaavolyymit

 • Laske materiaalin kokonaistilavuudet, kun niitä lisätään tai poistetaan kuopista, varastokasoista, soluista, tyhjennyskanavista jne.

Suunnittelutarkastukset

 • Lataa suunnittelutiedosto, vertaa todellista pintaa suunniteltuun pintaan ja seuraa edistymistä
 • Mittaa etäisyyksiä, rinteitä ja korkeuksia helposti sekä vertaa niitä työmaalla tehtyihin mittauksiin

Työmaan hallinta

Alihankkijoiden hallinta

 • Trimble Stratus Tee nopeita tilavuuslaskelmia kuljetettavasta materiaalista maksujen käsittelyä varten
 • Tarkastele työmaan muutoksia visuaalisella aikajanalla
 • Vähemmän ristiriitoja, kun portaali voidaan jakaa alihankkijoiden kanssa, jolloin kaikki pysyvät ajan tasalla

Teiden ja liikenteen hallinta

 • Mittaa teiden pysty- ja sivukaltevuutta, teiden leveyksiä ja vallien korkeuksia yhdellä napsautuksella
 • Optimoi liikennesuunnitelmat täydellisellä ja ajantasaisella työmaakartalla sekä ohjaa henkilöstö helposti oikeaan paikkaan
 • Lyhennä kiertoaikoja ja optimoi liikkuvan laitoksen suorituskyky seuraamalla maansiirtoteiden rakenteen vaatimustenmukaisuutta

Ympäristöön liittyvät vastuualueet ja turvallisuus

 • Tuota yksityiskohtaisia kuvia työmaan rajoista ja suojatuista alueista niin usein kuin haluat. Näin pystyt osoittamaan helposti, että toiminta vastaa määräyksiä
 • Vähennä ihmisten ja koneiden vuorovaikutusta tutkimalla vaikeapääsyiset tai vaaralliset alueet turvallisesti droonin avulla
 • Luo yleiskuvia työmaasta tarkastuksia varten joutumatta lähettämään henkilöstöä paikan päälle
 • Seuraa kallistuskulmien muutoksia liukumisen tehokkaampaa hallintaa varten

Projektien tehokkuus

 • Ohjelmisto yhdenmukaiseen paikalliseen koordinaattien määritykseen
 • Tee omia työmaatutkimuksia entistä tarkempia arvioita varten
 • Tiukemmat aikataulut ja budjetit aiempaa tiheämmin ja tarkemmin saatavien määrätietojen ansiosta
 • Työmaavierailuja tarvitaan vähemmän, kun työntekijät pystyvät seuraamaan edistymistä ja tarkastamaan työn etätoimintona
 • Ei enää tietosäilöjä tai tarpeettomia viivästyksiä, kun kaikki pystyvät työskentelemään samojen ajantasaisten tutkimustietojen parissa